Usługi podstawowe

Transmisja danych – Ethernet

Transmisja Danych – Ethernet jest usługą polegającą na dzierżawie przezroczystych kanałów cyfrowych o gwarantowanej stałej przepływności do 10 Gb/s, pomiędzy Punktami Dostępu do Usługi (PDU) w topologii punkt-punkt z interfejsami końcowymi realizowanym w technologii Ethernet, odpowiednimi do zakontraktowanej przepływności łącza.    
Usługa ta pozwala na transparentne przesyłanie różnych typów ruchu pomiędzy odległymi geograficznie lokalizacjami Klienta i stanowi bazę do realizacji dla wielu zaawansowanych technologicznie usług związanych z dostępem do zasobów serwerowych lub do Internetu. Usługa może być wykorzystywana np. przez dostawców usług internetowych (ISP) do łączenia własnych sieci LAN/WAN oraz uzyskania dostępu do zasobów innych operatorów (np.: komercyjni lub międzynarodowi dostawcy Internetu, węzły wymiany ruchu itp.) 

 transmisja_danych_ethernet

 

Transmisja danych – Lambda

Transmisja danych – Lambda jest usługą umożliwiającą połączenia dwóch lokalizacji Klienta tj. Operatora Sieci Dostępowej (OSD) za pomocą wysoko przepustowej infrastruktury – bazuje ona na dedykowanym optycznym kanale cyfrowym.
Lambda realizowana jest w lokalizacji Klienta i oddawana w punkcie dostępowym do usługi PDU.
Zestawienie Lambdy gwarantuje wyłączność całego pasma dla klienta i najwyższy poziom przezroczystości dla przenoszonych danych.
Lambda świadczona jest tylko w sieci szkieletowej Operatora Infrastruktury (OI), który zapewnia opcjonalnie usługę protekcji polegającą na zestawieniu dodatkowego kanału optycznego. Usługa występuje w dwóch wariantach:

 • realizowana w ramach systemu OI na urządzeniach OI. W takim przypadku OI posiada pełne możliwości techniczne do wykonywania diagnostyki realizowanej Usługi,
 • realizowana poza systemem OI na Urządzeniach OSD, zwana dalej „Alien Lambda”. W takim przypadku OI nie posiada możliwości technicznych do wykonywania diagnostyki realizowanej Usługi.
  Usługa Transmisja danych – Lambda jest propozycją kierowaną głównie do dużych operatorów telekomunikacyjnych, dostawców usług internetowych (ISP) oraz operatorów sieci kablowych wymagających ekonomicznego, szybkiego połączenia sieciowego. Doskonale sprawdza się w zastosowaniach wymagających wymiany danych w czasie rzeczywistym.

Dostęp do sieci Internet

Usługa symetrycznego, dedykowanego dostępu do sieci Internet, polegająca na umożliwieniu Klientowi transmisji międzynarodowego i krajowego ruchu TCP/IP poprzez fizyczne dołączenie sieci OSD do sieci OI, zapewnienie odpowiednich parametrów transmisji wewnątrz sieci OI oraz zapewnienie odpowiednich parametrów transmisji do sieci innych operatorów poprzez sieć OI.
Określone w umowie pasmo transmisji ruchu TCP/IP jest pasmem gwarantowanym w całej sieci IP OI i w punktach styku sieci IP OI z sieciami IP operatorów Internetu, z którymi OI wymienia bezpośrednio ruch internetowy.
Dołączenie sieci IP OSD do sieci IP OI realizowane jest za pomocą Routingu statycznego lub za pomocą Routingu BGP przy czym warunkiem uruchomienia protokołu BGP jest posiadanie przez OSD publicznego numeru AS.
Usługa jest dostarczona w punkcie dostępowym w postaci portu w standardzie Ethernet na Sprzęcie dostarczonym, zainstalowanym i utrzymywanym przez OI.
W ramach umowy OI dostarcza gwarantowane pasmo symetryczne o przepustowości od 100Mb/s do 1Gb/s, publiczne adresy IP, rozwiązanie gotowe do obsługi IPv6, umowę SLA.

dostep_do_sieci_Internet

Dzierżawa ciemnych włókien

Usługa Dzierżawy Ciemnych włókien światłowodowych obejmuje dzierżawę jednego lub więcej Ciemnych włókien światłowodowych na ciągłym odcinku o określonej długości, zestawionych pomiędzy PDU i zakończonymi na przełącznicy optycznej OI lub dzierżawę jednego lub więcej ciemnych włókien światłowodowych zestawionych pomiędzy studniami kablowymi OI i połączonych z siecią OSD.
OI zapewni dla Ciemnych Włókien światłowodowych parametry wg ITU-T G.652.

Dzierżawa przestrzeni mikrootworu w mikrokanalizacji

Usługa obejmuje dzierżawę miejsca na ułożenie przez OSD własnych kabli telekomunikacyjnych w mikrokanalizacji zarządzanej przez OI.  W ramach tej usługi możliwe jest także korzystania przez OSD z przełącznic optycznych, studni i zasobników zapasów kabla telekomunikacyjnego. Usługa pozwala również na  realizację liniowych punktów styku z siecią własną lub sieciami innych operatorów  (w kolokacji, bezpośrednio lub w studniach bądź mufach kablowych zarządzanych przez OI).

Kolokacja

Udostępnianie fizycznej przestrzeni lub urządzeń technicznych przez OI dla OSD w celu umieszczenia i podłączenia niezbędnego sprzętu, w szczególności urządzeń telekomunikacyjnych Klienta.
Kolokacja może obejmować:

 • Dzierżawę miejsca w Szafie telekomunikacyjnej OI, którego wysokość stanowi wielokrotność U
 • Dzierżawę miejsca pod Szafy telekomunikacyjne OSD

W węzłach teletechnicznych, w których instalowane są Urządzenia Klienta, OI zapewnia:

 • system wykrywania dymu
 • gwarantowane zasilanie, realizowanego poprzez awaryjne podtrzymanie bateryjne lub zastosowanie spalinowych generatorów prądu elektrycznego
 • elektroniczne systemy autoryzowanego dostępu do obiektu.

Szafy telekomunikacyjne OSD oraz urządzenia telekomunikacyjne które OSD chce zainstalować w szafie telekomunikacyjnej OI, zostaną umieszczone w miejscu wskazanym przez OI. OSD odpowiada za utrzymanie wszystkich zainstalowanych urządzeń.

kolokacja

Usługi dodatkowe

Budowa szerokopasmowych sieci telekomunikacyjnych

DSS Operator jest podmiotem świadczącym pełen zakres usług związanych z kompleksową, profesjonalną obsługą procesu inwestycyjnego obejmującego projektowanie i budowę szerokopasmowych sieci telekomunikacyjnych.

Projektowanie szerokopasmowych sieci telekomunikacyjnych

Zakres usług związanych projektowaniem sieci telekomunikacyjnych obejmuje m.in.:

 • przygotowanie specyfikacji oraz analiza uwarunkowań inwestycyjnych obejmujące założenia techniczne i analizy opłacalności inwestycji;
 • przygotowanie koncepcji inwestycyjnych;
 • przygotowanie projektów budowlanych;
 • przygotowanie projektów techniczno – wykonawczych;
 • przygotowanie opracowań koncepcji budów z pełną analizą kosztową;
 • prowadzenie nadzorów autorskich;
 • prowadzenie nadzorów inwestycyjnych – pełniąc funkcję kierownika kontraktu;
 • wykonanie digitalizacji infrastruktury inwestycyjnej.

Głównym obszarem działalności w zakresie przygotowania projektów  jest tworzenie dokumentacji technicznych i budowlanych  dla sieci światłowowdowych o zasięgu międzymiastowym, miejskich ringów światłowodowych, przyłączy, sieci w technologii PON a także sieci strukturalnych LAN i WAN.

Wykonawstwo robót budowlano-montażowych – budowa sieci „pod klucz”

W zakresie wykonawstwa robót realizujemy projekty związane m.in. z:

 • budowa linii kablowych i światłowodowych;
 • budowa telekomunikacyjnych linii miedzianych;
 • budowa linii napowietrznych;
 • budowa kanalizacji teletechnicznej i mikrokanalizacji;
 • budowa sieci szerokopasmowych;
 • wykonanie przyłączy i instalacji wewnętrznych;
 • wykonanie kompleksowych pomiarów teletechnicznych.

Utrzymanie szerokopasmowych sieci telekomunikacyjnych

Inwestor może powierzyć eksploatację wybudowanej infrastruktury telekomunikacyjnej podmiotowi zewnętrznemu, który będzie funkcjonował jako operator świadczący usługi oraz zarządzający powierzoną siecią.

W szczególnych przypadkach operator może funkcjonować w modelu tzw. operatora operatorów (z jęz. ang. carrier’s carrier) co oznacza, że np. jednostka samorządu terytorialnego po zakończeniu inwestycji obejmującej budowę infrastruktury telekomunikacyjnej  pozostaje jej właścicielem, natomiast zarządzanie siecią, jej eksploatację, utrzymanie oraz świadczenie usług z jej wykorzystaniem, powierza operatorowi zewnętrznemu posiadającemu stosowne kompetencje, doświadczenie i uprawnienia do działalności telekomunikacyjnej. Operator taki świadczy – na zasadzie sieci otwartej – usługi innym operatorom i dostawcom usług telekomunikacyjnych

DSS Operator jest podmiotem świadczącym usługi zarządzania w pełnym zakresie infrastrukturą telekomunikacyjną wybudowaną przez inne podmioty, w tym jednostki samorządu terytorialnego. Obecnie nasza firma zarządza siecią światłowodową wybudowana na terenie Dolnego Śląska przez Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego. 

KPI

W przygotowaniu.