Węzły Dostępu Operatora Infrastruktury (WDOI) Dolnośląskiej Sieci Szerokopasmowej

Poniższa mapa prezentuje listę 384 Węzłów Dostępu Operatora Infrastruktury (WDOI),zgodnie z produktem 2.5.1 Umowy DT-SI/1077/15 z dnia 28.08.2015.