DATA CENTER

Dzięki wykorzystaniu zasobów sieci DSS gwarantujemy naszym klientom możliwość zestawienia bezpośredniej transmisji danych lub dzierżawy ciemnych włókien światłowodowych do Dolnośląskiego Punku Wymiany Ruchu Międzyoperatorskiego wraz z dostępem do Data Center klasy TIER III zlokalizowanego w Centrum Przetwarzania Danych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego, charakteryzujące się następującymi parametrami:

Ochrona przeciwpożarowa:

 • Klasa odporności ogniowej ścian zewnętrznych – El120
 • Klasa odporności ogniowej ścian wewnętrznych – w zależności od strefy El60, El120
 • Obudowa szachtów i przepustów kablowych pomieszczenia CPD – klasa odporności ogniowej EI60; EI120
 • Odporność ogniowa drzwi pomieszczenia CPD – EI60
 • System p.poż. zainstalowany w budynku PD składa się co najmniej z poniższych systemów:

– system sygnalizacji pożaru

– system gaszenia gazem

– system zasysający (wczesnej detekcji)

 

System zasilania:

 • Zasilanie energetyczne budynku CPD posiada:

-redundancję przyłącza energetycznego ( N+1 zasilanie podstawowe/rezerwowe)

– zasilanie serwerów i sprzętu telekomunikacyjnego w Centrum Przetwarzania Danych z dwóch niezależnych wewnętrznych linii zasilających WLZ zapewniających 100% obciążalności

 • Centrum Przetwarzania Danych zabezpieczone jest baterią akumulatorów UPS gwarantujące zasilanie przez 2 dni
 • Centrum Przetwarzania Danych posiada agregat prądotwórczy wraz ze zbiornikiem paliwa – lokalizacja na zewnątrz przy budynku CPD – agregat gwarantuje nieprzerwalne zasilanie przez 4 dni
 • Układ systemu zasilania rezerwowego w budynku CPD realizuje bezprzerwowe przeniesienie zasileń pomiędzy zasileniami podstawowymi, gwarantowanymi i rezerwowymi

 

System wentylacji:

 • w budynku CPD zainstalowane urządzenia wentylacji mechanicznej zasilane są z 3 źródeł w tym z agregatu prądotwórczego
 • W pomieszczeniu serwerowym budynku DC zainstalowany jest system klimatyzacji precyzyjnej
 • nadciśnienie w pomieszczeniu komór serwerowych budynku CPD (oraz powiązanych stref) w stosunku do pomieszczeń zewnętrznych

 

System monitoringu:

 • Zainstalowany system CCTV obejmujący:

-parking i obwód budynku,

-pomieszczenia agregatów,

-drzwi objęte systemem kontroli dostępu,

-pomieszczenie serwerów,

-pomieszczenie UPS, telekomunikacyjne, wentylacji, rozdzielnic el., instalacji sanitarnych.

 • Zainstalowany system BMS sterujący i monitorujący instalację, klimatyzacji i instalację elektryczną
 • Zainstalowany system BMS monitoruje dodatkowo instalację: ppoż, kontrolę dostępu, system gaszenia gazem, cz. zalania, cz. ruchu, wskazania pracy m. in. UPSów i agregatów chłodniczych

 

Budowa infrastruktury IT:

 • Pełna redundancja okablowania pasywnego w komorach serwerowych Centrum Przetwarzania Danych
 • Pełna redundancja sieciowych urządzeń aktywnych w komorach serwerowych budynku Centrum Przetwarzania Danych

 

Naszym klientom gwarantujemy wsparcie w zakresie:

 • kolokacji urządzeń teleinformatycznych
 • usługę backupu danych
 • udostępnienia serwera wirtualnego z przydzielonym zasobem pamięci masowej
 • dostępności zdalnej: 24/7/356