Dolnośląska Sieć
Szerokopasmowa

DSS Operator działa na terenie Dolnego Śląska – jednego z najdynamiczniej rozwijających się makroregionów w Polsce. W obszarze naszego działania mieszka obecnie ok. 2,88 mln mieszkańców z czego ok. 30% na terenach wiejskich, które dzisiaj szczególnie potrzebują wsparcia w zakresie informatyzacji.

KontaktUsługi

Kompetentne zarządzanie
infrastrukturą

 

Wysoka jakość obsługi i bezpieczeństwo sieci

 

Wieloletnie doświadczenie
w branży telekomunikacyjnej

Budowa Sieci
Film z realizacji

Dolnośląska Sieć Szerokopasmowa wybudowana została na terenie Dolnego Śląska w celu dotarcia do miejsc dotychczas wykluczonych cyfrowo.

top shape

Grupy usług

Dla Operatorów Telekomunikacyjnych

Kluczowymi użytkownikami Dolnośląskiej Sieci Szerokopasmowej są Operatorzy Telekomunikacyjni, którzy dzięki jej wykorzystaniu zmniejszą koszt budowy własnych sieci szkieletowych na terenach Dolnego Śląska

Dla Administracji Publicznej

Dzięki usługom świadczonym na sieci DSS, jednostki Administracji Publicznej mogą zoptymalizować wewnętrzne i zewnętrzne procesy swojej działalności.

Dla Biznesu

Biznes to ciągłe wyzwania, a jego rozwój w dużej mierze zależy od nowych technologii i szybkości podejmowanych decyzji. DSS Operator wykorzystując sieci światłowodowe daje dostęp do najnowszych rozwiązań transmisyjnych o najwyższych przepustowościach.

USŁUGI DODATKOWE

DSS Operator jest podmiotem świadczącym pełen zakres usług związanych z kompleksową, profesjonalną obsługą procesu inwestycyjnego obejmującego projektowanie i budowę szerokopasmowych sieci telekomunikacyjnych.

Dolnośląski Punkt Wymiany Ruchu

Punkt styku sieci wielu operatorów telekomunikacyjnych umożliwiający wymianę ruchu IP pomiędzy tymi sieciami na zasadzie peeringu, najczęściej w oparciu o protokół BGP.

POPC
(Program operacyjny Polska Cyfrowa)

Program Operacyjny Polska Cyfrowa to projekt, którego celem jest wyeliminowanie terytorialnych różnic w dostępie do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach. Dodatkowo zapewnia użytkownikom końcowym dostęp do sieci światłowodowej o przepustowości co najmniej 30 Mb/s.

O projekcie

Dolnośląska Sieć Szerokopasmowa jest siecią światłowodową wybudowaną pod patronatem Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego z wykorzystaniem środków pomocowych Unii Europejskiej, w ramach realizacji projektu „Likwidacja obszarów wykluczenia informacyjnego i budowa dolnośląskiej sieci szkieletowej”.

Sieć DSS jest dedykowana dla przedsiębiorców telekomunikacyjnych dostarczających usługi szerokopasmowe od biorcom końcowym, tj. mieszkańcom, firmom z terenu Dolnego Śląska oraz jednostek Administracji Publicznej, które chcą rozwijać swoje kompetencje i zapewnić mieszkańcom najlepszą jakość świadczonych usług.

 

O projekcie

ok. 3mln
mieszkańców

ok. 30%
terenów
wiejskich

139 gmin
Województwa
Dolnośląsiego

DSS w liczbach

1 616 km
tras kabli
światłowodowych

82 Węzły
Dostępowe

723 punktów
styku

2 centra
zarządzania siecią

10 węzłów
szkieletowych

2 328 zasobników
kablowych

DSS z myślą o mieszkańcach
Województwa Dolnośląskiego

Dolnośląska Sieć Szerokopasmowa DSS powstała z myślą o mieszkańcach Województwa Dolno śląskiego. Celem Projektu Budowy Dolnośląskiej Sieci Szerokopasmowej jest likwidacja na tere nach wiejskich i małych miast obszarów tzw. wykluczenia informacyjnego. Wykluczenie informa cyjne powoduje brak lub stopniową utratę możliwości korzystania z potencjału technologii tele informatycznych i skutkuje izolacją jednostki bądź grupy od reszty społeczeństwa.

 

Obszar działania

Dolny Śląsk – jeden z najdynamiczniej rozwijających się makroregionów w Polsce. W obszarze naszego działania mieszka obecnie ok. 3 mln mieszkańców z czego ok 30% na terenach wiejskich, które dzisiaj szczególnie potrzebują wsparcia w zakresie informatyzacji.

17.10.2022

Informacja Operatora infrastruktury Dolnośląskiej Sieci Szerokopasmowej, działającego pod firmą DSS Operator S.A., o swojej działalności w II kwartale 2022 r.

W II kwartale 2022r Operator Infrastruktury Dolnośląskiej Sieci Szerokopasmowej prowadził konsekwentnie działania budowania swojej pozycji na rynku telekomunikacyjnym Dolnego Śląska, która opie...

Czytaj więcej