• Strona Główna


  Sieci światłowodowe są dziś nie mniej ważne niż dworce i lotniska. To na nich w XXI wieku opiera się biznes: pozwalają na wymianę myśli, świadczenie usług i poznawanie świata. Wiedząc o tym budujemy DSS, tak by działała niezawodnie przez lata, a jakością nie odbiegała od najlepszych światowych rozwiązań.

 • Strona Główna


  DSS jest siecią stworzoną dla Samorządów i Operatorów telekomunikacyjnych, którzy w oparciu o jej zasoby będą mogli rozbudowywać swoje sieci dostępowe i oferować usługi użytkownikom końcowym zlokalizowanym przede wszystkim na terenach gdzie dostępność usług telekomunikacyjnych była ograniczona.

 • Strona Główna


  DSS Operator działa na terenie Dolnego Śląska – jednego z najdynamiczniej rozwijających się makroregionów w Polsce. W obszarze naszego działania mieszka obecnie ok. 2,88 mln mieszkańców z czego ok 30% na terenach wiejskich, które dzisiaj szczególnie potrzebują wsparcia w zakresie informatyzacji.

 • Strona Główna


  W większości obszaru Dolnego Śląska występują niedostatki infrastruktury niezbędnej do świadczenia nowoczesnych usług transmisyjnych a w szczególności usługi szerokopasmowego dostępu do Internetu. Zaledwie 10% mieszkającej tutaj ludności ma możliwość korzystania z Internetu z prędkością większą niż 30 Mbit/s.