POPC (Program Operacyjny Polska Cyfrowa)

Program Operacyjny Polska Cyfrowa to projekt, którego celem jest wyeliminowanie terytorialnych różnic w dostępie do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach. Dodatkowo zapewnia użytkownikom końcowym dostęp do sieci światłowodowej o przepustowości co najmniej 30 Mb/s.

 

W ramach programu POPC beneficjenci, mogą być:

  • przedsiębiorstwa telekomunikacyjne,
  • jednostki administracji rządowej oraz jednostki im podległe lub przez nie nadzorowane,
  • jednostki naukowe,
  • państwowe organizacje kultury,
  • organizacje pozarządowe.

Obecny stan rozwoju infrastruktury szerokopasmowej na Dolnym Śląsku i poziom jej wykorzystania, jest niski w porównaniu z większością krajów Unii Europejskiej, a POPC ma pomóc w wykorzystaniu możliwości technologii cyfrowych.

DSS Operator współpracując z beneficjentami programu POPC na Dolnym Śląsku umożliwia wszystkim Operatorom Telekomunikacyjnym, którzy mają wykonany punkt styku z Dolnośląską Siecią Szerokopasmową, lub go utworzą skorzystanie z zasobów wybudowanych sieci światłowodowych.

Mapa Operatorów programu POPC, którzy mają wykonane bezpośrednie punkty styku z Dolnośląską Siecią Szerokopasmową.

 

Mapa Operatorów POPC