Dostęp do sieci Internet

Usługa symetrycznego, dedykowanego dostępu do sieci Internet polega na transmisji międzynarodowego i krajowego ruchu TCP/IP poprzez fizyczne dołączenie sieci Operatora Telekomunikacyjnego do Dolnośląskich Sieci Szerokopasmowych (DSS). W ramach usługi Klient otrzymuje gwarancję zachowania odpowiednich parametrów transmisji wewnątrz sieci DSS oraz do sieci innych operatorów poprzez sieć DSS.

Określone w umowie pasmo transmisji ruchu TCP/IP jest pasmem gwarantowanym w całej sieci IP DSS i w punktach styku sieci IP DSS z sieciami IP operatorów Internetu, z którymi Operator DSS wymienia bezpośrednio ruch internetowy

Dołączenie sieci IP Klienta do sieci IP DSS realizowane jest za pomocą Routingu statycznego lub za pomocą Routingu BGP przy czym warunkiem uruchomienia protokołu BGP jest posiadanie przez  Operatora Telekomunikacyjnego publicznego numeru AS.

Usługa jest dostarczona w punkcie dostępowym w postaci portu w standardzie Ethernet na Sprzęcie dostarczonym, zainstalowanym i utrzymywanym przez Operatora DSS.

W ramach umowy DSS Operator dostarcza gwarantowane pasmo symetryczne o przepustowości od 100Mb/s do 1Gb/s, publiczne adresy IP, rozwiązanie gotowe do obsługi IPv6, umowę SLA.

Usługa symetrycznego, dedykowanego dostępu do sieci Internet polega na transmisji międzynarodowego i krajowego ruchu TCP/IP poprzez fizyczne dołączenie sieci Operatora Telekomunikacyjnego do Dolnośląskich Sieci Szerokopasmowych (DSS). W ramach usługi Klient otrzymuje gwarancję zachowania odpowiednich parametrów transmisji wewnątrz sieci DSS oraz do sieci innych operatorów poprzez sieć DSS.

Określone w umowie pasmo transmisji ruchu TCP/IP jest pasmem gwarantowanym w całej sieci IP DSS i w punktach styku sieci IP DSS z sieciami IP operatorów Internetu, z którymi Operator DSS wymienia bezpośrednio ruch internetowy.

Dołączenie sieci IP Klienta do sieci IP DSS realizowane jest za pomocą Routingu statycznego lub za pomocą Routingu BGP przy czym warunkiem uruchomienia protokołu BGP jest posiadanie przez  Operatora Telekomunikacyjnego publicznego numeru AS.

Usługa jest dostarczona w punkcie dostępowym w postaci portu w standardzie Ethernet na Sprzęcie dostarczonym, zainstalowanym i utrzymywanym przez Operatora DSS.

W ramach umowy DSS Operator dostarcza gwarantowane pasmo symetryczne o przepustowości od 100Mb/s do 1Gb/s, publiczne adresy IP, rozwiązanie gotowe do obsługi IPv6, umowę SLA.

Usługa symetrycznego, dedykowanego dostępu do sieci Internet, polegająca na umożliwieniu Klientowi transmisji międzynarodowego i krajowego ruchu TCP/IP poprzez fizyczne dołączenie sieci OSD do sieci OI, zapewnienie odpowiednich parametrów transmisji wewnątrz sieci OI oraz zapewnienie odpowiednich parametrów transmisji do sieci innych operatorów poprzez sieć OI.
Określone w umowie pasmo transmisji ruchu TCP/IP jest pasmem gwarantowanym w całej sieci IP OI i w punktach styku sieci IP OI z sieciami IP operatorów Internetu, z którymi OI wymienia bezpośrednio ruch internetowy.

Dołączenie sieci IP OSD do sieci IP OI realizowane jest za pomocą Routingu statycznego lub za pomocą Routingu BGP przy czym warunkiem uruchomienia protokołu BGP jest posiadanie przez OSD publicznego numeru AS.

Usługa jest dostarczona w punkcie dostępowym w postaci portu w standardzie Ethernet na Sprzęcie dostarczonym, zainstalowanym i utrzymywanym przez OI.

W ramach umowy OI dostarcza gwarantowane pasmo symetryczne o przepustowości od 100Mb/s do 1Gb/s, publiczne adresy IP, rozwiązanie gotowe do obsługi IPv6, umowę SLA.