Kolokacja

Usługa kolokacji umożliwia fizyczne umieszczenie urządzeń IT (przede wszystkim serwerów i macierzy dyskowych)  przez Jednostki Administracji Publicznej w celu zapewnienia bezpiecznego sposobu przechowywać danych lub zarządzania nimi poza siedzibą główną jednostki.

Operator DSS oferuje możliwość kolokacji w dwóch wariantach:

 

  • Dzierżawa miejsca w szafie RACK, wynajmując określoną przestrzeń U
  • Dzierżawa określonej powierzchni serwerowej w celu postawienia własnej szafy RACK

 

Usługa kolokacji jest bardzo dobrym rozwiązaniem dla jednostek administracyjnych, które nie posiadają własnej serwerowni lub posiadana nie spełnia wymaganych parametrów. W takim wypadku usługa taka zapewni pożądany poziom bezpieczeństwa dostępności i niezawodności danych i systemów bez konieczności inwestowania w powierzchnię serwerowni oraz kosztowną infrastrukturę.

 

W węzłach technicznych Operatora DSS, w których instalowane są urządzenia Jednostki Administracyjnej zapewnione są:

  • system wykrywania dymu;
  • gwarantowane zasilanie, realizowanego poprzez awaryjne podtrzymanie bateryjne lub zastosowanie spalinowych generatorów prądu elektrycznego;
  • elektroniczne systemy autoryzowanego dostępu do obiektu.