Utrzymanie i eksploatacja sieci

Inwestor może powierzyć eksploatację wybudowanej infrastruktury telekomunikacyjnej podmiotowi zewnętrznemu, który będzie funkcjonował jako operator świadczący usługi oraz zarządzający powierzoną siecią.

W szczególnych przypadkach operator może funkcjonować w modelu tzw. operatora operatorów (z jęz. ang. carrier’s carrier) co oznacza, że np. jednostka samorządu terytorialnego po zakończeniu inwestycji obejmującej budowę infrastruktury telekomunikacyjnej  pozostaje jej właścicielem, natomiast zarządzanie siecią, jej eksploatację, utrzymanie oraz świadczenie usług z jej wykorzystaniem, powierza operatorowi zewnętrznemu posiadającemu stosowne kompetencje, doświadczenie i uprawnienia do działalności telekomunikacyjnej. Operator taki świadczy – na zasadzie sieci otwartej – usługi innym operatorom i dostawcom usług telekomunikacyjnych

DSS Operator jest podmiotem świadczącym usługi zarządzania w pełnym zakresie infrastrukturą telekomunikacyjną wybudowaną przez inne podmioty, w tym jednostki samorządu terytorialnego. Obecnie nasza firma zarządza siecią światłowodową wybudowana na terenie Dolnego Śląska przez Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego.