Transmisja danych – Ethernet

Transmisja Danych – Ethernet jest usługą polegającą na dzierżawie przezroczystych kanałów cyfrowych o gwarantowanej stałej przepływności do 10 Gb/s, pomiędzy Punktami Dostępu do Usługi (PDU) w topologii punkt-punkt z interfejsami końcowymi realizowanym w technologii Ethernet, odpowiednimi do zakontraktowanej przepływności łącza.

Usługa ta pozwala na transparentne przesyłanie różnych typów ruchu pomiędzy odległymi geograficznie lokalizacjami Klienta i stanowi bazę do realizacji dla wielu zaawansowanych technologicznie usług związanych z dostępem do zasobów serwerowych lub do Internetu. Usługa może być wykorzystywana np. przez dostawców usług internetowych (ISP) do łączenia własnych sieci LAN/WAN oraz uzyskania dostępu do zasobów innych operatorów (np.: komercyjni lub międzynarodowi dostawcy Internetu, węzły wymiany ruchu itp.)