Dzierżawa ciemnych włókien światłowodowych

Usługa obejmuje dzierżawę jednego lub więcej włókien światłowodowych, umożliwiając tym samym budowę własnej sieci transmisyjnej bez konieczności ponoszenia nakładów inwestycyjnych na budowę infrastruktury światłowodowej.

Dzięki usłudze możliwe jest połączenie wszystkich jednostek w jedną sieć WAN i przesyłanie danych pomiędzy nimi w bezpieczny, niezależny  oraz nieograniczony sposób.

 

DSS Operator zapewnia dla ciemnych włókien światłowodowych parametry wg ITU-T G.652.