Dostęp do sieci Internet

Usługa Internet DSS to stały, dedykowany dostęp do światowych i krajowych zasobów sieci Internet. Gwarantowana przepływność umożliwia pobieranie (download) i wysyłanie (upload) danych ze stałą równą prędkością, znacząco poprawiając komfort i efektywność pracy.

Nowoczesna i bardzo przepustowa sieć DSS gwarantuje maksymalną jakość transferu danych o każdej porze dnia i nocy.

Dolnośląska Sieć Szerokopasmowa posiada punkty styku z największymi  operatorami Internetu gwarantując tym samym najwyższe klasy operatorskiej parametry usługi.

Usługa świadczona jest za pomocą Routingu statycznego lub za pomocą Routingu BGP gwarantując tym samym połączenie dwóch niezależnych łączy współpracujących ze sobą niezależnie. Warunkiem uruchomienia protokołu BGP jest posiadanie przez Klienta publicznego numeru AS.

Korzyści uruchomienia Internetu DSS

  • Niezawodność (nowoczesna sieć szkieletowa DSS gwarantuje najwyższe parametry usług
  • SLA (Operator DSS gwarantuje czas przywrócenia łączności w przypadku awarii)
  • Skalowalność (Dolnośląska Sieć Szerokopasmowa umożliwia uruchomić łącza o prędkości od 1 Mb/s do 10 Gb/s
  • Stała i gwarantowana przepływność łącza CIR=100% (łącza DSS posiadają gwarantowaną prędkość pobierania i wysyłania danych)