Kolokacja

Usługa kolokacji polega na udostępnianie fizycznej przestrzeni lub urządzeń technicznych przez Operatora DSS dla Operatora Telekomunikacyjnego w celu umieszczenia i podłączenia niezbędnego sprzętu, w szczególności urządzeń telekomunikacyjnych Klienta.

Kolokacja może obejmować:

  •  Dzierżawę miejsca w Szafie telekomunikacyjnej Operatora DSS, którego wysokość stanowi wielokrotność U
  •  Dzierżawę miejsca pod Szafy telekomunikacyjne Operatora Telekomunikacyjnego

W węzłach teletechnicznych, w których instalowane są urządzenia Klienta, Operator DSS zapewnia:

  •  system wykrywania dymu
  •  gwarantowane zasilanie, realizowanego poprzez awaryjne podtrzymanie bateryjne lub zastosowanie – spalinowych generatorów prądu elektrycznego
  •  elektroniczne systemy autoryzowanego dostępu do obiektu.

Szafy telekomunikacyjne Klienta oraz urządzenia telekomunikacyjne, które Operator chce zainstalować w szafie telekomunikacyjnej DSS, zostaną umieszczone w miejscu wskazanym przez Operatora DSS. OSD odpowiada za utrzymanie wszystkich zainstalowanych urządzeń.