Dzierżawa przestrzeni Mikrootworu w Mikrokanalizacji

Usługa obejmuje dzierżawę miejsca na ułożenie przez Operatora Telekomunikacyjnego własnych kabli telekomunikacyjnych w mikrokanalizacji zarządzanej przez Operatora DSS. W ramach tej usługi możliwe jest także korzystania przez Operatora Telekomunikacyjnego z przełącznic optycznych, studni i zasobników zapasów kabla telekomunikacyjnego. Usługa pozwala również na  realizację liniowych punktów styku z siecią własną lub sieciami innych operatorów  (w kolokacji, bezpośrednio lub w studniach bądź mufach kablowych zarządzanych przez Operatora DSS).