Aktualności

 • Podsumowanie działalności – III kwartał 2017 r.

  Podsumowanie działalności – III kwartał 2017 r.

  Dobre praktyki Operatora, działającego pod firmą DSS Operator S.A., z zarządzania infrastrukturą Dolnośląskiej Sieci Szerokopasmowej   DSS Operator S.A. realizuje od sierpnia 2015 r. zadania zgodnie z Umową partnerstwa publiczno-prywatnego zawartą na okres 15 lat z Województwem Dolnośląskim w zakresie pełnienia funkcji Operatora infrastruktury Dolnośląskiej Sieci Szerokopasmowej (dalej jako: Operator, DSS), w tym – realizacji […]

 • Podsumowanie pierwszego roku świadczenia usług hurtowych przez DSS Operator S.A. (dawniej Fondlar Sp. z o.o.)

  Podsumowanie pierwszego roku świadczenia usług hurtowych przez DSS Operator S.A. (dawniej Fondlar Sp. z o.o.)

  1 marca 2017r. minął rok od uzyskania pozytywnej decyzji Prezesa UKE w sprawie zatwierdzenia „Umowy ramowej operatora DSS o dostępie do infrastruktury telekomunikacyjnej wybudowanej z udziałem środków pomocowych Unii Europejskiej”. W wydanej decyzji Prezes UKE zatwierdził opłaty za dostęp hurtowy dla usług określonych w Umowie ramowej, a tym samym DSS Operator S.A. (dawniej Fondlar Sp. […]

 • Zakończenie postępowania przetargowego pn. „Rozbudowa Dolnośląskiej Sieci Szerokopasmowej”.

  Po przeprowadzonej analizie złożonych ofert Komisja Wyboru powołana przez Zarząd DSS Operator S.A. (dawniej Fondlar Sp. z o.o.) zarekomendowała Zarządowi zawarcie następujących umów realizacyjnych z przedsiębiorstwami: -LIWIRO Sp. z o.o. na realizację Etapu: „Lubański / Lubań, Siekierczyn, Platerówka” Etapu: „Trzebnicki / Prusice, Oborniki Śląskie” Etapu: „Wołowski / Wołów, Wińsko” Etapu: „Zgorzelecki / Pieńsk, Węgliniec, Zgorzelec” […]

 • Koniec przyjmowania ofert dla postępowania pn. . „Rozbudowa Dolnośląskiej Sieci Szerokopasmowej”

  W dniu dzisiejszym tj. 9.09.2016 o godz. 10.00 zakończono przyjmowanie ofert dla postępowania mającego na celu wyłonienie Partnerów do wspólnej realizacji projektu pn. „Rozbudowa Dolnośląskiej Sieci Szerokopasmowej”. Złożonych zostało 6 ofert dla 6 obszarów inwestycyjnych. Oferty złożyły następujące firmy: – LIWIRO Sp. z o.o., PL. Solny  14/ 3, 50-062 Wrocław; – EIX Sp. z o.o., […]

 • Zmiana formy prawnej FONDLAR Sp. z o.o. na DSS OPERATOR S.A.

  Zmiana formy prawnej FONDLAR Sp. z o.o. na DSS OPERATOR S.A.

  Informujemy że z dniem 2 września 2016 Przedsiębiorstwo FONDLAR Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zostało przekształcone w DSS OPERATOR SPÓŁKA AKCYJNA. Realizując zobowiązanie wynikające  z zapisów art.554 Kodeksu Spółek Handlowych przez najbliższy rok będziemy posługiwać się nazwą:   DSS OPERATOR SPÓŁKA AKCYJNA (dawniej FONDLAR Sp. z o.o.) 50-062 Wrocław Plac Solny 14/3   KRS: 0000631261 REGON: […]

 • Postępowanie przetargowe pn. „Rozbudowa Dolnośląskiej Sieci Szerokopasmowej”

  Przedsiębiorstwo FONDLAR Sp. z o.o. (w trakcie przekształcenia w DSS OPERATOR  S.A.) zaprasza do udziału w przetargu nieograniczonym mającym na celu wyłonienie Partnerów do wspólnej realizacji projektu pn. „Rozbudowa Dolnośląskiej Sieci Szerokopasmowej”. Szczegółowe warunki udziału w postępowaniu oraz opis przedmiotu zamówienia zamieszczono w załączonym dokumencie pn. „Zapytanie ofertowe” Termin składania ofert dla niniejszego postępowania upływa […]

 • DSS OPERATOR S.A. (dawniej FONDLAR Sp. z o.o.) gotowy do świadczenia usług telekomunikacyjnych w wymaganym zakresie

  DSS OPERATOR S.A. (dawniej FONDLAR Sp. z o.o.) gotowy do świadczenia usług telekomunikacyjnych w wymaganym zakresie

  DSS OPERATOR S.A. (dawniej FONDLAR Sp. z o.o.) jako Operator Infrastruktury w założonym terminie, z sukcesem zakończył budowę części aktywnej sieci DSS. W ramach projektu wyposażono w urządzenia aktywne 10 węzłów szkieletowych oraz 2 centra zarządzania siecią. Obecnie trwają testy końcowe usług oraz przygotowanie procedur do ich komercyjnego świadczenia. Zgodnie z umową zawartą z UMWD do końca […]