18.09.2020

Dolnośląska Sieć Szerokopasmowa wspiera Ogólnopolską Sieć Edukacyjną (OSE)

DSS Operator S.A. w ramach ogłoszonego przez Operatora OSE – NASK postępowania , którego przedmiotem było „Świadczenie usługi szerokopasmowej transmisji danych pomiędzy budynkami, w których mieszczą się Szkoły, a punktem wymiany ruchu z siecią Operatora Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej” rozpoczął świadczenie usługi szerokopasmowej transmisji danych do szkół w miejscowościach: Czerwona Woda, Orzeszków, Skoroszowice, Jaworów, Żarska Wieś, Wawrzyszów.

Więcej o projekcie na stronie https://ose.gov.pl/