16.10.2020

Komunikat o działalności Operatora DSS za okres: 2Q – 3Q 2020

Działalność Operatorska w okresie pandemii SARS-CoV-2. Od 14 marca do odwołania, na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej ogłoszono stan zagrożenia epidemicznego w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2. Dla Operatora Infrastruktury Dolnośląskiej Sieci Szerokopasmowej oznaczało to, dostosowanie swojej działalności do zaleceń rozporządzenia na mocy której został wprowadzony stan zagrożenia epidemicznego.

Informacja o działalności Operatora infrastruktury Dolnośląskiej Sieci Szerokopasmowej firmy DSS Operator S.A. w okresie II i III kw. 2020r.

1.    Działalność Operatorska w okresie pandemii SARS-CoV-2.
Od 14 marca do odwołania, na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej ogłoszono stan zagrożenia epidemicznego w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2. Dla Operatora Infrastruktury Dolnośląskiej Sieci Szerokopasmowej oznaczało to, dostosowanie swojej działalności do zaleceń rozporządzenia na mocy której został wprowadzony stan zagrożenia epidemicznego. Zarząd DSS Operator S.A. w celu zapewnienia ciągłości pracy i sprawowania obowiązków Operatora na sieci DSS opracował „REGULAMIN PRACY ZDALNEJ” dla pracowników i wdrożył zalecenia Głównego Inspektoratu Sanitarnego i Ministerstwa Zdrowia. W wyniku uruchomionych procedur pełnienie roli Operatora Infrastruktury Dolnośląskiej Sieci Szerokopasmowej realizowane było w sposób ciągły. Wszelkie prace związane z planowanymi przyłączeniami Klientów do sieci DSS, jak również planowe prace serwisowe realizowane są zgodnie z przyjętymi harmonogramami.

2.    Działalność Operatorska na rynku ISP.
W II i III kwartale 2020 r Operator Infrastruktury koncentrował się między innymi na zapewnieniu i rozszerzaniu usług u Operatorów Sieci Dostępowej w okresie pandemii. Operator Infrastruktury Dolnośląskiej Sieci Szerokopasmowej odnotował zwiększony ruch w sieci DSS będący następstwem przeniesienia się do sieci aktywności konsumenckiej (np. sklepy e-commerce) biznesowej i oświatowej. Dla Operatora Infrastruktury Dolnośląskiej Sieci Szerokopasmowej wiązało się to z realizacją modyfikacji usług świadczonych Operatorom Sieci Dostępowych. Zapewnienie ciągłości dostaw i usług na wysokim poziomie w czasie pandemii jest kolejnym sprawdzianem jaki pozytywnie przeszła Dolnośląska Sieć Szerokopasmowa.

3.    Rozwój rynku ISP beneficjentów konkursów CPPC.

Podjęte działania promocyjne Dolnośląskiej Sieci Szerokopasmowej przez Operatora Infrastruktury (DSS Operator S.A.) wśród beneficjentów projektów POPC przyniosły oczekiwane rezultaty. W wyniku przeprowadzonych spotkań, uzgodnień z beneficjentami programu POPC, Operator Infrastruktury uruchomił i zakończył proces wydawania Technicznych Warunków Przyłączenia do Dolnośląskiej Sieci Szerokopasmowej. Na podstawie złożonych przez beneficjentów  konkursu Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa (POPC) Zamówień na Usługi telekomunikacyjne OI ustalił harmonogram odbioru usług z Wykonawcami sieci POPC i uruchomił proces mający na celu przyłączenie do sieci DSS nowo wybudowanej infrastruktury POPC. Zawarte Umowy Szczegółowe obejmują aktywację usług na terenie całego Dolnego Śląska. Powiaty objęte zakresem świadczenia usług przez OI w ramach projektu POPC na terenie Dolnego Śląska z wykorzystaniem sieci DSS dotyczą  powiatów :
•    powiat Wałbrzych
•    powiat dzierżoniowski
•    powiat wałbrzyski
•    powiat świdnicki
•    powiat kłodzki
•    powiat ząbkowicki
•    powiat strzeliński
•    powiat wołowski
•    powiat głogowski
•    powiat górowski
•    powiat legnicki
•    powiat lubiński
•    powiat polkowicki
•    powiat zgorzelecki

Tabela nr 1
przedstawia projekty POPC, które są obecnie realizowane na terenie Dolnego Śląska z wykorzystaniem sieci DSS


Tabela nr 1. Projekty POPC w realizacji.

L.p. Tytuł projektu Opis Numer
1 INTERNET FTTH NA TERENIE OBSZARU WAŁBRZYSKIEGO B Projekt realizowany będzie na terenie obszaru wałbrzyskiego część B w województwie dolnośląskim. Celem projektu jest objęcie szerokopasmowym dostępem do sieci 23 057 gospodarstw domowych oraz podłączenie do sieci szerokopasmowej 129 placówek edukacyjnych z obszaru objętego projektem. Zakres projektu obejmuje zaprojektowanie, wybudowanie i uruchomienie sieci szerokopasmowej dostępowej w technologii światłowodowej (GPON) o przepustowości min. 100 Mb/s, zapewniającej świadczenie usług zgodnie z wymaganiami dla sieci NGA-POPC. POPC.01.01.00-02-0015/18
2 INTERNET FTTH NA TERENIE OBSZARU WAŁBRZYSKIEGO A Projekt realizowany będzie na terenie obszaru wałbrzyskiego część A w województwie dolnośląskim. Celem projektu jest objęcie szerokopasmowym dostępem do sieci 19 724 gospodarstw domowych oraz podłączenie do sieci szerokopasmowej 129 placówek edukacyjnych z obszaru objętego projektem. Zakres projektu obejmuje zaprojektowanie, wybudowanie i uruchomienie sieci szerokopasmowej dostępowej w technologii światłowodowej (GPON) o przepustowości min. 100 Mb/s, zapewniającej świadczenie usług zgodnie z wymaganiami dla sieci NGA-POPC. POPC.01.01.00-02-0018/18
3 „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach w podregionie legnicko-głogowskim, ID: 3.5.02.02” Projekt dotyczy budowy na terenie NUTS-3 – podregion legnicko-głogowski, ID: 3.5.02.02 w powiecie głogowskim, górowskim, m. Legnica, legnickim, lubińskim i polkowickim (zwanym dalej „Obszarem Interwencji”) sieci szerokopasmowej w technologii kablowej (dla gospodarstw domowych oraz jednostek oświatowych) o łącznej długości 1 226,80 km. W wyniku realizacji projektu 25 099 gospodarstw domowych oraz 109 placówek oświatowych uzyska dostęp do Internetu. 25 099 gospodarstw uzyska dostęp do sieci o parametrach co najmniej 100 Mb/s. Wszystkie placówki oświatowe wskazane do podłączenia uzyskają przepustowość min. 100Mb/s (symetryczne). POPC.01.01.00-02-0039/18
4 POPC01_020393 – Budowa sieci typu FTTH Cel projektu jest spójny ze zidentyfikowanym celem szczegółowym działania 1.1. programu POPC, którym jest wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach. POPC.01.01.00-02-0065/16
5 POPC01_020402 – Budowa sieci typu FTTH Cel projektu jest spójny ze zidentyfikowanym celem szczegółowym działania 1.1. programu POPC, którym jest wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach. POPC.01.01.00-02-0067/16
6 POPC01_020417 – Budowa sieci typu FTTH Cel projektu jest spójny ze zidentyfikowanym celem szczegółowym działania 1.1. programu POPC, którym jest wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach. POPC.01.01.00-02-0069/16
7 POPC01_020381 – Budowa sieci typu FTTH Cel projektu jest spójny ze zidentyfikowanym celem szczegółowym działania 1.1. programu POPC, którym jest wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach. POPC.01.01.00-02-0083/16
8 POPC01_020383 – Budowa sieci typu FTTH Cel projektu jest spójny ze zidentyfikowanym celem szczegółowym działania 1.1. programu POPC, którym jest wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach. POPC.01.01.00-02-0085/16
9 POPC01_020363 – Budowa sieci typu FTTH Cel projektu jest spójny ze zidentyfikowanym celem szczegółowym działania 1.1. programu POPC, którym jest wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach. POPC.01.01.00-02-0092/16

Celem Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020 (POPC) jest wzmocnienie cyfrowych fundamentów rozwoju kraju. Wykorzystanie potencjału technologii cyfrowych jest jednym z priorytetów Polski na najbliższe lata. Programy realizowane przez Centrum Projektów Polska Cyfrowa, którego wizja Polski w pełni cyfrowej ze swobodnym dostępem do nowoczesnych rozwiązań informatycznych dla wszystkich mieszkańców wpisana jest w misję biznesu Operatora Dolnośląskiej Sieci Szerokopasmowej. Operator Infrastruktury (DSS Operator S.A.) dalej prowadzi swoją aktywną działalność wśród Operatorów ISP oraz JST przyłączając nowe obiekty do Dolnośląskiej Sieci Szerokopasmowej. Mapka z obszarami realizowanych projektów POPC. 4.    Rozwój usług na rynku JST.II oraz III kwartał 2020 roku na rynku JST był dla Operatora Infrastruktury Dolnośląskiej Sieci Szerokopasmowej kontynuacją prowadzonych rozmów z jednostkami w kontekście wykonania przyłączy pomiędzy siecią DSS a daną JST. Jednocześnie Operator skupił się na przedłużeniu obecnie trwających kontraktów, których okres lojalnościowy dobiegał końca.     Rozpoczęte działania Operatora Infrastruktury Dolnośląskiej Sieci Szerokopasmowej w poprzednich kwartałach dotyczące udziału w konkursach organizowanych przez Operatora NASK, których celem jest zapewnienie szkołom na terenie całego kraju dostępu do szerokopasmowego Internetu i tym samym dostępu do nowoczesnych rozwiązań wykorzystywanych w edukacji zakończyły się pierwszymi sukcesami, dzięki czemu sieć DSS została wykorzystana do uruchomienia szerokopasmowej transmisji danych w sześciu szkołach z obszaru Dolnego Śląska tj. w Czerwonej Wodzie, Orzeszkowie, Skoroszowicach, Jaworowie, Żarskiej Wsi, Wawrzyszowie.5.    Nowa odsłona strony www www.dssoperator.pl/. Wśród kolejnych zadań, jakie Operator wyznaczył sobie na okres II i III kwartału 2020 roku było zwiększenie świadomości istnienia Dolnośląskiej Sieci Szerokopasmowej poprzez podjęte działania marketingowe. Wśród tych działań znalazły się takie projekty jak uruchomienie nowej strony www.dssoperator.pl. Wychodząc naprzeciw nowym wyzwaniom Operator Infrastruktury Dolnośląskiej Sieci Szerokopasmowej oddał do dyspozycji nową stronę internetową DSS Operator S.A. www.dssoperator.pl celem, jaki przyświecał nam w pracach nad zmianami, było umożliwienie  jeszcze szybszego i łatwiejszego dostępu do informacji na temat naszej sieci i świadczonych usług. Nowa odsłona to przede wszystkim bardziej czytelna struktura i lepsza funkcjonalność, a także odświeżona i estetyczna szata graficzna. Strona jest responsywna, dzięki czemu można z niej łatwo korzystać na każdym urządzeniu mobilnym.

Plany współpracy i rozwoju:

Aktywność spółki DSS Operator S.A. jako Operatora Infrastruktury DSS będzie się koncentrować w najbliższym czasie na działaniach mających na celu:

  • wspieraniu projektów służących przeciwdziałaniu „wykluczeniu cyfrowemu”,
  • budowania i stymulowania społeczeństwa informacyjnego,
  • wspierania Beneficjentów Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa,
  • rozszerzania usług świadczonych w sektorze administracji publicznej,
  • przyłączania do sieci DSS kolejnych Operatorów ISP,
  • rozwoju i budowy pierwszego na Dolnym Śląsku Punktu Wymiany Ruchu  IP zlokalizowanego w CPD Urzędu Marszałkowskiego we Wrocławiu oraz rozbudowy DSS o kolejne punkty styku z operatorami telekomunikacyjnymi.

 

http://www.umwd.dolnyslask.pl/spoleczenstwo-informacyjne/komunikaty/komunikaty-2020/artykul/komunikat-za-okres-2q-3q-2020/