Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1) – dalej RODO informuję, iż:

 

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest DSS OPERATOR SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą we Wrocławiu, zwany dalej: „Administratorem”. Możecie Państwo skontaktować się z Administratorem pisząc na adres: DSS OPERATOR SPÓŁKA AKCYJNA, ul. Redycka 71, 51-169 Wrocław; na adres e’mail: biuro@dssoperator.pl lub telefonując pod numer: +48 71 757 57 32.
 2. Administrator powołał Inspektora ochrony danych, którym jest Pan Marcin Jurgiewicz marcin.jurgiewicz@dssoperator.pl.
 3. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych jest przepis art. 6 ust. 1 lit. b RODO, a więc przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne dla zawarcia umowy o świadczenie usług teleinformatycznych na podstawie Państwa zainteresowania naszą ofertą lub do wykonania umowy już zawartej.
 4. Państwa dane osobowe przetwarzane są wyłącznie dla celów związanych z realizacją Umowy oraz do podjęcia niezbędnych działań przed zawarciem Umowy.
 5. Podanie danych osobowych nie jest obowiązkowe, jednakże ich niepodanie spowoduje, że zawarcie i realizacja Umowy będą niemożliwe.
 6. Państwa dane będą przechowywane nie dłużej niż jest to konieczne, tj. przez okres 3 lat od dnia rozwiązania Umowy
 7. Administrator nie zamierza przekazywać Państwa danych poza terytorium Unii Europejskiej.
 8. Przysługuje Państwu prawo do żądania od Administratora dostępu do swoich danych, ich sprostowania, przenoszenia i usunięcia, a także prawo do ograniczenia przetwarzania danych.
 9. W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych przez Administratora przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 10. W oparciu o Państwa dane osobowe Administrator nie będzie podejmował wobec Państwa zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.
 11.  Państwa dane nie zostaną udostępnione nikomu poza wyjątkami, gdy Administrator zostanie do tego zobowiązany na podstawie przepisów prawa i wyłącznie w zakresie określonym tymi przepisami.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1) – dalej RODO informuję, iż:

 

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest DSS OPERATOR SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą we Wrocławiu, zwany dalej: „Administratorem”. Możecie Państwo skontaktować się z Administratorem pisząc na adres: DSS OPERATOR SPÓŁKA AKCYJNA, ul. Redycka 71, 51-169 Wrocław; na adres e’mail: biuro@dssoperator.pl lub telefonując pod numer: +48 71 757 57 32.
 2. Administrator powołał Inspektora ochrony danych, którym jest Pan Marcin Jurgiewicz marcin.jurgiewicz@dssoperator.pl.
 3. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych jest przepis art. 6 ust. 1 lit. b RODO, a więc przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne dla zawarcia umowy o świadczenie usług teleinformatycznych na podstawie Państwa zainteresowania naszą ofertą lub do wykonania umowy już zawartej.
 4. Państwa dane osobowe przetwarzane są wyłącznie dla celów związanych z realizacją Umowy oraz do podjęcia niezbędnych działań przed zawarciem Umowy.
 5. Podanie danych osobowych nie jest obowiązkowe, jednakże ich niepodanie spowoduje, że zawarcie i realizacja Umowy będą niemożliwe.
 6. Państwa dane będą przechowywane nie dłużej niż jest to konieczne, tj. przez okres 3 lat od dnia rozwiązania Umowy
 7. Administrator nie zamierza przekazywać Państwa danych poza terytorium Unii Europejskiej.
 8. Przysługuje Państwu prawo do żądania od Administratora dostępu do swoich danych, ich sprostowania, przenoszenia i usunięcia, a także prawo do ograniczenia przetwarzania danych.
 9. W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych przez Administratora przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 10. W oparciu o Państwa dane osobowe Administrator nie będzie podejmował wobec Państwa zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.
 11.  Państwa dane nie zostaną udostępnione nikomu poza wyjątkami, gdy Administrator zostanie do tego zobowiązany na podstawie przepisów prawa i wyłącznie w zakresie określonym tymi przepisami.