Administracja Publiczna

Wybudowana sieć światłowodowa przechodzi przez tereny wszystkich powiatów oraz 139 gmin Województwa Dolnośląskiego. Jej struktura została tak zaprojektowana, aby w przyszłości było możliwe rozszerzenie zasięgu Dolnośląskiej Sieci Szerokopasmowej na wszystkie gminy Województwa.

Budowa infrastruktury DSS została sfinansowana ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego, budżetu Województwa Dolnośląskiego oraz dotacje 22 Gmin z terenu województwa:

 • Miasto i Gmina Bierutów
 • Gmina Bolesławiec
 • Gmina Chojnów
 • Gmina Długołęka
 • Gmina Dobroszyce
 • Gmina Dziadowa Kłoda
 • Miasto i Gmina w Górze
 • Gmina Grębocice
 • Gmina Kamienna Góra
 • Gmina Kłodzko
 • Miasto i Gmina Kudowa Zdrój
 • Gmina Miękinia
 • Miasto i Gmina Mirsk
 • Miasto i Gmina w Nowogrodźcu
 • Miasto i Gmina w Prusicach
 • Gmina Przeworno
 • Miasto i Gmina Radków
 • Miasto Świdnica
 • Miasto i Gmina Świerzawa
 • Miasto i Gmina Trzebnica
 • Miasto i Gmina Wojcieszów
 • Gmina Zawonia.

Projekt DSS jest kluczowy na przyjętej Strategii Rozwoju Województwa Dolnośląskiego do 2020 r., Indykatywnym Wykazem Indywidualnych Projektów Kluczowych, Dolnośląską Strategią Innowacji oraz umieszczony w Wieloletnim programie Inwestycyjnym dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013.

Projekt sieci DSS jest również ujęty w ogólnokrajowych dokumentach strategicznych: Narodowe Strategie Ramy Odniesienia – Narodowa Strategia Spójności, Strategia Rozwoju Kraju 2007-20015 (SRK), Plan działań w zakresie rozwoju szerokopasmowej infrastruktury dostępowej do usług społeczeństwa informacyjnego w Polsce na lata 2007-2013, Strategia kierunkowa rozwoju informatyzacji Polski do roku 2013 oraz perspektywiczna prognoza transformacji społeczeństwa informacyjnego do roku 2020.

Mając na uwadze wszystkie te przesłanki Operator Infrastruktury ma za zadanie doprowadzenie sieci DSS do Jednostek Samorządu Terytorialnego i Urzędów w celu umożliwienia korzystana z zasobów sieci DSS.

Kluczowe zalety uruchomienia usług w sieci DSS:

 • bezpieczny i niezawodny dostęp do zasobów wewnętrznej sieci Urzędu Marszałkowskiego stworzonej na potrzeby zintegrowanego centrum przetwarzania danych jednostek samorządów terytorialnych;
 • szybki dostęp do danych i baz informacyjnych do obsługi mieszkańców i przedsiębiorców;
 • dostęp do usług publicznych świadczonych za pośrednictwem Internetu;
 • rozwój usług związanych z projektem e-urzad i e-administracja;
 • poprawa jakości obsługi mieszkańców i przedsiębiorców;
 • stworzenie warunków do standaryzacji gromadzenia danych administracyjnych, komunikowanych treści oraz mechanizmów komunikacji.