Transmisja danych – Lambda

Transmisja danych – Lambda jest usługą umożliwiającą połączenia dwóch lokalizacji Klienta tj. Operatora Sieci Dostępowej (OSD) za pomocą wysoko przepustowej infrastruktury – bazuje ona na dedykowanym optycznym kanale cyfrowym.

Lambda realizowana jest w lokalizacji Klienta i oddawana w punkcie dostępowym do usługi (PDU).

Zestawienie Lambdy gwarantuje wyłączność całego pasma dla Klienta i najwyższy poziom przezroczystości dla przenoszonych danych.

Lambda świadczona jest tylko w sieci szkieletowej Operatora Infrastruktury (OI), który zapewnia opcjonalnie usługę protekcji polegającą na zestawieniu dodatkowego kanału optycznego. Usługa występuje w dwóch wariantach:

  •  realizowana w ramach systemu OI na urządzeniach OI. W takim przypadku OI posiada pełne możliwości techniczne do wykonywania diagnostyki realizowanej Usługi
  •  realizowana poza systemem OI na urządzeniach OSD, zwana dalej „Alien Lambda”. W takim przypadku OI nie posiada możliwości technicznych do wykonywania diagnostyki realizowanej Usługi.

Usługa Transmisja danych – Lambda jest propozycją kierowaną głównie do dużych operatorów telekomunikacyjnych, dostawców usług internetowych (ISP) oraz operatorów sieci kablowych wymagających ekonomicznego, szybkiego połączenia sieciowego. Doskonale sprawdza się w zastosowaniach wymagających wymiany danych w czasie rzeczywistym.