Kolokacja

Udostępnianie fizycznej przestrzeni lub urządzeń technicznych przez OI dla OSD w celu umieszczenia i podłączenia niezbędnego sprzętu, w szczególności urządzeń telekomunikacyjnych Klienta.
Kolokacja może obejmować:

  • Dzierżawę miejsca w Szafie telekomunikacyjnej OI, którego wysokość stanowi wielokrotność U
  • Dzierżawę miejsca pod Szafy telekomunikacyjne OSD

 

W węzłach teletechnicznych, w których instalowane są Urządzenia Klienta, OI zapewnia:

  • system wykrywania dymu
  • gwarantowane zasilanie, realizowanego poprzez awaryjne podtrzymanie bateryjne lub zastosowanie spalinowych generatorów prądu elektrycznego
  • elektroniczne systemy autoryzowanego dostępu do obiektu.

Szafy telekomunikacyjne OSD oraz urządzenia telekomunikacyjne które OSD chce zainstalować w szafie telekomunikacyjnej OI, zostaną umieszczone w miejscu wskazanym przez OI. OSD odpowiada za utrzymanie wszystkich zainstalowanych urządzeń.