Dzierżawa ciemnych włókien światłowodowych

Usługa Dzierżawy Ciemnych włókien światłowodowych obejmuje dzierżawę jednego lub więcej  włókien światłowodowych na ciągłym odcinku o określonej długości, zestawionych pomiędzy Punktem Dostępowym i zakończonymi na przełącznicy optycznej Operatora DSS lub dzierżawę jednego lub więcej włókien światłowodowych zestawionych pomiędzy studniami kablowymi Dolnośląskich Sieci Szerokopasmowych i połączonych z siecią Operatora Telekomunikacyjnego.

Dolnośląska Sieć Szerokopasmowa zapewnia włókna światłowodowe zgodne z parametrami ITU-T G.652.