20.11.2019

Informacja o działalności Operatora infrastruktury Dolnośląskiej Sieci Szerokopasmowej firmy DSS Operator S.A. w okresie I i II kw. 2019

Pierwsze półrocze 2019 roku  po raz kolejny pokazało, jak istotnym elementem na dolnośląskim rynku telekomunikacyjnym stała się  wybudowana ze środków Unii Europejskiej Dolnośląska Sieć Szerokopasmowa. Działalność informacyjna i doradcza prowadzona przez DSS Operator S.A. dla Operatorów ISP oraz JST w zakresie korzyści płynących z korzystania z Dolnośląskiej Sieci Szerokopasmowej  wciąż przynoszą efekt w postaci wzrostu zainteresowania korzystaniem  z usług szerokopasmowych.

W I półroczu 2019 roku Operator wykonał aktywację wszystkich usług sieci DSS, dla których były podpisane Umowy Szczegółowe z beneficjentami Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa – I, II, i III oś priorytetowa na terenie Dolnego Śląska, czym zakończył zapoczątkowany w latach 2016 – 2017  proces przyłączania do infrastruktury DSS sieci wybudowanych ze wsparciem programu POPC. Proces ten ma swoją kontynuację i obecnie aktywowane są usługi dla tych OSD, którzy poprzez  sieć DSS i sieć wybudowaną w ramach POPC dostarczają usługi dostępu do szerokopasmowego Internetu klientowi indywidualnemu.

Operator Infrastruktury DSS był zaangażowany w Programy POPC – I,II,II w powiecie średzkim, bolesławieckim, głogowskim i wrocławskim. Dzięki projektowi „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach” i współpracy ze spółkami realizującymi projekty POPC dostęp do usług szerokopasmowych uzyskało około 7535 gospodarstw domowych, co w przyszłości przełoży się na wzrost liczby abonentów podłączonych do szerokopasmowego Internetu za pośrednictwem Dolnośląskiej Sieci Szerokopasmowej.

Tabela nr 1. Obszary POPC na dolnym śląsku.

Mapa dotacji

Liczba gospodarstw w zasięgu sieci POPC

Powiat bolesławiecki (POPC01_020329)

1474

Powiat  głogowski (POPC01_020334)

1751

Powiat średzki (POPC01_020384)

1814

Powiat wrocławski (POPC01_020404)

1013

Powiat wrocławski (POPC01_020406)

1483

Również w pierwszym półroczu 2019 roku DSS Operator S.A. interesował się kolejnymi konkursami organizowanymi przez Centrum Projektów Polska Cyfrowa dla obszaru Dolnego śląska. W I i II kwartale 2019 roku CPPC rozstrzygnął kilka konkursów, w wyniku których na terenie Dolnego Śląska jeszcze w tym roku rozpoczną się kolejne projekty budowy sieci szerokopasmowej dla powiatu dzierżoniowskiego, świdnickiego, kłodzkiego, ząbkowickiego, głogowskiego, górowskiego, legnickiego, lubińskiego, polkowickiego i m. Legnica, dzięki którym dostęp do usług szerokopasmowych uzyska około 67 tysięcy gospodarstw domowych.

DSS Operator S.A. poprzez aktywną politykę informacyjną wśród beneficjentów POPC, wspomaga Programy realizowane przez Centrum Projektów Polska Cyfrowa, którego wizja Polski w pełni cyfrowej ze swobodnym dostępem do nowoczesnych rozwiązań informatycznych dla wszystkich mieszkańców wpisana jest w misję biznesu Operatora Dolnośląskiej Sieci Szerokopasmowej.

 

Działalność DSS Operatora S.A. w sektorze publicznym koncentrowała się na budowie infrastruktury „ostatniej mili” do gmin zlokalizowanych w pobliżu DSS, na terenie których dostęp do sieci szerokopasmowych jest w dalszym ciągu ograniczony. Dzięki tym działaniom kolejne jednostki administracyjne będą miały dostęp do usług szerokopasmowych, co umożliwi im wdrożyć nowoczesne rozwiązania informatyczne polepszające dostęp mieszkańców do e-usług. Dotychczasowe projekty realizowane przez spółkę DSS Operator S.A. dla administracji publicznej przyczyniają się nie tylko do rozwoju usług informatycznych na terenach gmin, ale również pozwalają zwiększyć bezpieczeństwo mieszkańców dzięki rozwojowi sieci monitoringu miast oraz innych usług teleinformatycznych.

Intensywny rozwój oraz rozbudowa infrastruktury szerokopasmowej w dolnośląskich miejscowościach, jak również  ich wysoka niezawodność spowodowały, iż w pierwszym kwartale 2019 roku Operator współpracując z Urzędem Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego rozpoczął rozmowy z Państwową Strażą Pożarną na temat wykorzystania Dolnośląskich Sieci Światłowodowych w obszarze zapewnienia globalnego dostępu do usług szerokopasmowych dla jednostek PSP i OSP na terenie Dolnego Śląska, co w przyszłości ma przyczynić się do jeszcze szybszego reagowania na sytuacje kryzysowe występujące na terenie Województwa.