Dla Operatorów

Korzyści

Lokalni Operatorzy sieci dostępowych należą do kluczowych odbiorców usług naszej sieci. To z myślą o nich powstała Dolnośląska Sieć Szerokopasmowa (DSS) w celu zmniejszenia kosztów budowy infrastruktury szkieletowej.
Operator Infrastruktury DSS chce zapewnić jak najlepsze warunki współpracy i konkurencyjne ceny tak aby w pełni zaspokoić potrzeby Operatorów Lokalnych, ułatwić im inwestycje w szerokopasmowy Internet i w konsekwencji w celu zaspokojenia potrzeb odbiorców świadczonych przez nich usług tj. mieszkańców i przedsiębiorców z Województwa Dolnośląskiego.

Dlaczego warto skorzystać z zasobów sieci DSS?

Ponieważ oferujemy:

 • korzystne warunki współpracy;
 • konkurencyjne ceny;
 • jasne i przejrzyste zasady współpracy;
 • pełen dostęp do zasobów sieciowych dotychczas bardzo ograniczony lub utrudniony;
 • nowe możliwości rozwoju;
 • bezpieczeństwo sieci dzięki kilku poziomom monitoringu sieci;
 • dążenie do wysokiej jakości obsługi dzięki doświadczonemu zespołowi ekspertów.

 

Przyłącz się

 • W menu Zasoby sieci znajdują się szczegółowe dane dotyczące sieci DSS takie jak: mapa zasięgu, spis węzłów, klasyfikacja miejscowości. Zawarte spisy aktualizowane są po wystąpieniu zmian.
 • Jeśli chcą Państwo sprawdzić dostępność usług lub zweryfikować warunki techniczne w danej lokalizacji proszę o przesłanie zapytania korzystając z jednej z wymienionych poniżej form komunikacji:
  – przesyłając ogólne lub szczegółowe informacje (w zależności od oczekiwanej informacji zwrotnej) na adres e-mail: info@dssoperator.pl;
  – telefonując na numer +48 71 7575735;
  – przesyłając zapytanie poprzez poprzez formularz kontaktowy w zakładce Kontakt.

Istotne dla nas informacje to:

 • Nazwa firmy;
 • Dane rejestrowe (min. NIP, numer wpisu do Rejestru Przedsiębiorców Telekomunikacyjnych);
 • Lokalizacje którymi są Państwo zainteresowani (wskazanie punktów styku do których planują Państwo dowiązanie lub wskazanie węzłów Państwa sieci w celu zaproponowania punktów styku lub budowy przyłącza bezpośrednio do Państwa infrastruktury);
 • Usługi, którymi są Państwo zainteresowani (rodzaj, przepustowość, parametry, itd.);
 • Opcjonalnie planowany termin uruchomienia.

Jeśli chcą Państwo zawrzeć Umowę Ramową o dostępie do infrastruktury telekomunikacyjnej w celu możliwości zamawiania Usług prosimy o przesłanie Wniosku o Zawarcie Umowy Ramowej jako skan na adres e-mail: info@dssoperator.pl lub listownie na adres Biura Operatora (dane w zakładce Kontakt). Na podstawie otrzymanych dokumentów przygotowana zostanie Umowa Ramowa oraz przekażemy dalsze informacje o procesie zawierania Umów.

Na każdym etapie zapewniamy wsparcie – zależy nam aby cały proces formalny był jak najbardziej prosty, przejrzysty, bezpieczny i możliwie jak najszybszy.

Cenimy sobie każdą opinię i sugestię  dlatego zachęcamy do kontaktu poprzez e-mail: info@dssoperator.pl lub formularz kontaktowy.

Zachęcamy również do zapisania się na nasz newsletter aby śledzić na bieżąco rozwój sieci DSS – NEWSLETTER.